My shopping cart
elia-photo-service
Christian Quarter

Elia Photo Service

כתובת:
אל ח'נקה 14
02-6282074

שם בעל העסק:
ג'ורג' קבדיאן


שם העסק:

Elia Photo Service


סיפור:
ג'ורג' הוא בנו של הצלם הארמני האגדי אליה קבדיאן (Elia Kahvedjian) שתיעד את ירושלים החל משנת 1924. לאליה היו בעבר חנויות ברחוב יפו במרכז העיר עד שעבר לעיר העתיקה. בחנות יש מגוון עצום של תצלומים היסטוריים ונדירים של העיר העתיקה לפני מלחמת ששת הימים, צוענים רוקדים ברובע המוסלמי ובעיקר דו קיום בין כל הדתות בירושלים.

בחנות ניתן גם להשיג את הספר שהוציא ג'ורג' "Jerusalem through my father's eyes" במחיר מוזל. שמו של אליה יצא למרחוק ותצלומיו מעטרים גם את לשכת ראש העיר.  


כמה שנים כאן:
משנת 1949


פתגם לחיים:
יש פרנסה לכולם וצריך לחיות בשלום


בשבילי העיר העתיקה זה:
פסיפס של אנשים

 
 
WhatsApp